فروشگاه برادران صیامی بورس پیچ و مهره-واشرتخت-واشر فنری-قلاب سقفی-اسپیرینگ-رول بولت-آلن-متری-استوانه-خودکارسر مته ای-ورشویی-ام دی اف-رول پلاک-پیچ دینام-پیچ پروانه ای گالوانیزه و سیاه آهنی 5.6-4.6 و خشکه 8.8/10.9/12.9 استیل وابزار آلات. میدان قزوین-پاساژفرجی زیر زمین اول پلاک 10 الف تلفن:55429193 تلفکس:55429194 http://siamipich.ir 2019-09-19T03:35:26+01:00 text/html 2016-09-05T09:24:16+01:00 siamipich.ir میثم صیامی واشر http://siamipich.ir/post/21 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="FA" dir="RTL">#واشر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="FA" dir="RTL">واشِر حلقه ‌ای است از جنس فلز و یا گاه لاستیک. واشر واسطه ای است بین پیچ و مهره است که معمولا جهت توزیع بار پیچ و مهره‌ها استفاده می‌شوند</span><span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="FA" dir="RTL">چون نیروی اصطکاکی مهره بر روی پیچ کم است با اضافه کردن واشر بین مهره وقطعه اتصال،مقدار اصطکاک را افزایش میدهد.که از باز شدن مهره جلوگیری میکند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="FA" dir="RTL">معمولا از واشر ها جهت جلوگیری از باز شدن مهره یا پیچ از هم یا از پلیت استفاده میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="FA" dir="RTL">بدلیل پراکنده کردن بار زیر گل پیچ قطعه ی زیرین آسیب نبیند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="FA" dir="RTL">واشرها بدلیل داشتن سوراخی محدود در وسط آن ها با تغییر سایز پیچ ها تغییر میکنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="FA" dir="RTL">سایز بندی واشر ها با پیچ ها همسو است ، ولی بدلیل اینکه باید دور رزوه پیچ قرار گیرد 1 میلیمتر بزرگ تر هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="FA" dir="RTL">به خاطر توضیع تنش ناشی از بستن پیچ میتوان قطر واشر ها را بزرگ تر کرد که به اصطلاح به آن ها واشر دور بزرگ گفته میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="FA" dir="RTL">در انواع واشر ها میتوان به واشر های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><a href="http://siamipich.ir/extrapage/flatwasher" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="2">1-<span lang="FA" dir="RTL">واشر تخت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ------------- Din 125 Flat Washer</font></a></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><a href="http://siamipich.ir/extrapage/springwasher" target="_blank" title=""><font size="2" face="Mihan-IransansBold">2-<span lang="FA" dir="RTL">واشر فنری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>--------------Din 6796 Spring Washer</font></a></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نویسنده:&nbsp;</font><a href="http://siamipich.ir" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فروشگاه برادران صیامی</font></a></p> text/html 2016-09-05T06:02:14+01:00 siamipich.ir میثم صیامی پیچ و مهره خشکه یا فولادی http://siamipich.ir/post/18 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پیچ و مهره خشکه<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خشکه چیست؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">در زبان رایج بازار معمولا به هر نوع پیچ و مهره فولادی لفظ خشکه اتلاق میشود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پیچ های فولادی بر حسب گرید هایی که دارند به انواع مختلفی تقسیم بندی میشوند برای مثال <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="FA">8.8-10.9-12.9 هر چقدر این گرید ها بالاتر میروند میزان کربن </span><span dir="LTR">C</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در مواد تشکیل دهنده بیشتر میشود.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">نتیجه ای که حاصل میشود افزایش میزان مقاومت کششی فولاد در نمودار خمش-برش فولاد میباشد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">اما علاوه بر آن کربن بیشتر باعث ترد شدن بیشتر فولاد هم میشود پس یعنی مقاومت در برابر کشش بیشتر <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شده اما نقطه ی بحرانی کوچکتری دارد یعنی شکست در یک لحظه اتفاق می افتد</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید</font></p> text/html 2014-10-08T06:10:00+01:00 siamipich.ir میثم صیامی درباره ی فروشگاه http://siamipich.ir/post/2 <table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); border-collapse: collapse; font-size: 11px; width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;<font size="3">فروشگاه&nbsp;<font color="#3366ff">صیامی</font>&nbsp;ارایه دهنده ی انواع پیچ و مهره-واشر تخت-واشر فنری-قلاب سقفی-اسپیرینگ-رول بولت-آلن-متری-استوانه-خودکار سرمته ای-ورشویی-ام دی اف-رول پلاک-پیچ دینام-پیچ پروانه ای گالوانیزه و سیاه 5.6-4.6 و خشکه 12.9-10.9-8.8 استیل و انواع ابزار آلات</font><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></font></span><div style="direction: rtl;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-IransansBold">تنها ارایه دهنده ی انواع رول بولت ایرانی و خارجی HKD-HSAو....</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="direction: rtl;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">آدرس:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium;">تهران-میدان قزوین-پاساژ فرجی-زیر زمین اول-پلاک 10 الف<br></span><font size="3"><br>تلفن:<font color="#000099">55429193-021</font><br></font></font></span><p></p><p><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-IransansBold">تلفکس:<font color="#000099">55429194-021</font></font></p><p><font size="3"><font color="#000099" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></p><div style="text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-IransansBold">همراه: 09127670394</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-IransansBold">همراه: 09127073505</font></div></div></td></tr></tbody></table><div><div><div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); border-collapse: collapse; font-size: 11px; width: 100%;"><tbody style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><tr><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><div style="text-align: center;"><font color="#000000"><a href="http://siamipich.mihanblog.com/extrapage/bolt" target="_blank" title=""></a></font><div></div></div></td><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><br></td><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><br></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); border-collapse: collapse; width: 16.6666666666667%;"><br></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); border-collapse: collapse; width: 16.6666666666667%;"><br></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); border-collapse: collapse; width: 16.6666666666667%;"><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><br></td><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><br></td><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><br></td><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><br></td><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><br></td><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;"><br></td></tr></tbody></table></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold;">#پیچ #مهره #فروشگاه #صیامی #خشکه #آهن #فولادی #آهنی #رولبولت #رول #بولت #استیل #ورشویی #</span></div> </div> </div> </div>